Längre leveranstider än vanligt kan förekomma på betong pusselbitar
för tillfället då vi har högbelastning på dessa !